Δωμάτια

Υπάρχουν 3 μεγάλα δωμάτια στο ισόγειο του γενουάτικου πύργου τα οποία διατηρούν το αρχιτεκτονικό στυλ της εποχής, με θολωτές οροφές και πετρόχτιστους τοίχους, και ένα στον πρώτο όροφο.

«Οντάς» διατηρεί την σκεπή σε σχήμα πέτρινου σταυροθολίου. Είναι ένα ευρύχωρο δωμάτιο που φιλοξενεί δύο ή τρία άτομα και η αρχιτεκτονική του ταξιδεύει τον φιλοξενούμενό του στον 16ο αιώνα.

«Η Μαστίχα» είναι δωμάτιο με θολωτή οροφή και τζάκι που μπορεί να φιλοξενήσει 2 έως 3 άτομα. «Η Μυρτιά» είναι ένα μεγάλο πέτρινο δωμάτιο που φιλοξενεί έως 4 άτομα. Οι χοντροί πέτρινοι τοίχοι του διατηρούν τις καμάρες που για στατικούς λόγους κατασκεύαζαν οι γενουάτες χτίστες των πύργων.

«Το Ξύλινο» είναι δωμάτιο του πρώτου ορόφου με ξύλινη σκεπή και ζεστά χρώματα. Η βεράντα του επιτρέπει στον επισκέπτη να απολαύσει όλη την μαγεία του Κάμπου με το πράσινο των περιβολιών.

Όλα τα δωμάτια έχουν τουαλέτες με μπάνιο.

program logo

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»